Rekwiżiti tal-informazzjoni 10 tonni sa 100 tonna fis-sena

Biex tirreġistra sustanza manifatturata jew importata bejn 10 sa 100 tunnellata fis-sena, inti teħtieġ tipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi tagħha. Informazzjoni dettaljata tista' tinstab fl-Annessi VII u VIII ta' REACH.

Abbażi tad-data li għandek, l-għan tiegħek huwa li tiftiehem mal-koreġistranti dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar xierqa għas-sustanza tiegħek.

Barra minn hekk, inti teħtieġ tiddokumenta r-riżultati tal-valutazzjoni tas-sigurtà kimika tiegħek f'rapport dwar is-sigurtà kimika. Anness I ta' REACH jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali għat-tħejjija tar-rapporti dwar is-sigurtà kimika.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)