Ġbir ta’ informazzjoni dwar l-użi

 

Għandek tirrapporta fid-dossier tar-reġistrazzjoni kif is-sustanza tiegħek tintuża fil-katina tal-provvista tiegħek. Biex tikseb din l-informazzjoni tista' tuża ħafna sorsi, pereżempju:

 • Għarfien miġbur fil-kumpanija tiegħek stess dwar l-użi tal-klijenti tiegħek. Inti taf l-użi tas-sustanza abbażi tas-suq li inti tforni. Jista' jkun li diġà ddokumentajt l-użi fl-iskedi ta' data tas-sikurezza li tforni lill-klijenti tiegħek.
 • Kuntatt dirett mal-klijenti tiegħek. Dan huwa relevanti meta inti tforni lil numru limitat ta' klijenti li jużaw direttament is-sustanza biex jagħmluha tirreaġixxi jew jinkorporawha f'oġġett.
 • Mapep tal-użu tas-settur disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA. Dawn huma relevanti, pereżempju, meta tforni lil setturi formulattivi. Mapep tal-użu għandhom deskrizzjoni diġà kkompilata u miftiehma ta' użi tipiċi għal settur partikolari. Iċċekkja d-disponibbiltà ta' mapep tal-użu tas-settur fit-tabella ġenerali fis-sit web tal-ECHA.

Jekk m'intix tbiegħ is-sustanza tiegħek lil settur iddefinit sew, pereżempju, tbiegħ lil distributuri biss, għandek tirriżerva l-ħin biex tiġbor l-informazzjoni dwar l-użi.

Jekk qed tingħaqad ma' reġistrazzjoni eżistenti, iċċekkja jekk l-użi tal-katina ta' provvista tiegħek humiex diġà deskritti b'mod xieraq. Imbagħad jenħtieġ li tadotta l-istess deskrizzjoni.

Oqgħod attent/a fil-mod kif tiddeskrivi l-użi tiegħek, peress li din l-informazzjoni tintuża mill-awtoritajiet, pereżempju, biex tipprijoritizza sustanzi għal ġestjoni tar-riskju potenzjali regolatorja. Inti avżat biex:

 • tkopri biss użi reali relevanti fil-katina ta' provvista tiegħek;
 • tinkludi informazzjoni dwar it-tunnellaġġ skont l-użu;
 • tiġbor u tirrapporta informazzjoni li tkun preċiża kemm jista' jkun dwar użi speċifiċi li jinkludu:
  • użi mill-konsumatur.
  • użi fl-oġġetti.
  • użi fin-numru limitat ta' siti biss.
  • użi fil-limitazzjoni rigoruża.
  • użi intermedji.
  • użu li jiġi f'kuntatt mal-ikel u użu fil-kożmetiċi.

Apparti milli tiddeskrivi l-użi fid-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek, jista' jkollok bżonn tiddeskrivi l-kundizzjonijiet ta' użu sikur f'xenarji ta' esponiment, li huma parti mir-rapport dwar is-sigurtà kimika. Jekk tirreġistra sustanza ta' 10 tunnellati jew iktar fis-sena huwa meħtieġ rapport tas-sikurezza kimika.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)