Rekwiżiti tal-informazzjoni: Tonna sa 10 tonni fis-sena

Biex tirreġistra sustanza manifatturata jew importata bejn 1 sa 10 tunnellata fis-sena, inti teħtieġ tipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi tagħha - ħlief fejn ir-rekwiżit ma jkunx japplika għas-sustanza tiegħek. Informazzjoni dettaljata dwar ir-rekwiżiti tista' tinstab fl-Anness VII ta' REACH.

Abbażi tad-data li għandek, l-għan tiegħek huwa li tiftiehem mal-koreġistranti dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar xierqa għas-sustanza tiegħek.

Jekk tista' turi li s-sustanza tiegħek għandha riskju baxx previst, inti tista' tibbenefika minn rekwiżiti ta' informazzjoni mnaqqsa u tissottometti l-informazzjoni fiżikokimika biss (elenkata f'taqsima 7 tal-Anness VII).

Inkella, jekk tissottometti r-reġistrazzjoni tiegħek għal 1 sa 10 tunnellati kull sena bis-sett sħiħ ta' informazzjoni elenkata fl-Anness VII, inti ma għandekx bżonn tħallas it-tariffa tar-reġistrazzjoni. F'dan il-każ, inti teħtieġ titlob għal rinunzja mit-tariffa meta toħloq id-dossier tiegħek fl-IUCLID. Madankollu, jekk is-sustanza tiegħek tissodisfa l-kriterji ta' Anness III, id-deroga tat-tariffa mhix applikabbli u tkun trid tħallas it-tariffa ta' reġistrazzjoni.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)