Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Výrobcovia

Výrobcovia

Podľa nariadenia REACH ste výrobca, ak ako fyzická osoba alebo podnik:

  • sídlite v EHP
  • a vyrábate alebo extrahujete chemickú látku.

Nie ste výrobca, ak:

  • len zmiešavate látky do zmesí alebo vyrábate výrobky s použitím chemických látok – v takomto prípade ste následný užívateľ.

Prečítajte si ďalšie informácie o registrácii v podpornej časti Registrácia na našej webovej lokalite a na stránkach o nariadení REACH 2018 .

Bezpečná výroba a manažment chemických látok vyžaduje informácie a znalosti o vlastnostiach, nebezpečnosti, používaní a možných rizikách chemických látok.

Zodpovedáte za poskytnutie týchto informácií príslušným orgánom a upozornenie zákazníkov na bezpečné spôsoby používania chemických látok. Hlavný spôsob poskytnutia týchto informácií predstavuje proces registrácie (informácie pre príslušné orgány), ako aj poskytnutie rozšírených kariet bezpečnostných údajov zákazníkom a označenie výrobkov vhodnými etiketami nebezpečnosti. Máte aj povinnosť poskytnúť prístup k týmto istým informáciám svojim pracovníkom a ich zástupcom.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1