Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Činnosti agentúry ECHA v oblasti obmedzovania

Na žiadosť Európskej komisie agentúra pripravuje dokumentácie o obmedzeniach podľa prílohy XV, kontroluje existujúce záznamy a skúma, či je potrebné pripraviť návrh na obmedzenie. V niektorých prípadoch agentúra vykonáva tieto práce z vlastného podnetu, najmä ak látky uvedené v autorizačnom zozname, ktoré sú prítomné vo výrobkoch, predstavujú neprijateľné riziká. Výsledok práce sa oznámi a prípadné ďalšie opatrenia možno sledovať na webovom sídle ECHA. ECHA môže začať konzultácie a v priebehu prípravnej práce vyzve k predloženiu dôkazov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2