Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Žiadosti o autorizáciu

Podľa nariadenia REACH môžu spoločnosti požiadať o autorizáciu na pokračovanie alebo začatie používania a uvedenie na trh látok zaradených do autorizačného zoznamu (príloha XIV k nariadeniu REACH). Informácie o samotnom postupe a podpore na prípravu a predloženie vašej žiadosti nájdete prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.

Žiadosti o autorizáciu

 

Autorizačný zoznam

Obrázok
Zoznam látok podliehajúcich autorizácii, posledné možné termíny na podanie žiadosti a dátumy zákazu. 
 

 

Hodnotenie žiadostí

Obrázok
Dokumenty týkajúce sa spôsobu spracovania a hodnotenia žiadostí vrátane referenčných hodnôt DNEL alebo vzťahu medzi dávkou a odozvou.
 

 

Aktuálne konzultácie

Obrázok
Pripomienkujte žiadosti o autorizáciu poskytnutím informácií o bezpečnejších alternatívach.
 

 

Intervaly na predkladanie žiadostí

Obrázok
Časové rámce na predkladanie žiadostí o autorizáciu. 
 

 

Ako požiadať o autorizáciu

Obrázok
Usmerňovacie dokumenty, formáty, prezentácie, otázky a odpovede, kalkulačka poplatkov, ako predkladať, hľadanie partnerov.
 

 

Predchádzajúce konzultácie a stanoviská

Obrázok
Stránka obsahuje žiadosti, pripomienky doručené v priebehu verejných konzultácií a odpovede žiadateľov.
 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2