Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Obmedzenie

Obmedzenia sú nástrojom na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred neprijateľnými rizikami, ktoré predstavujú chemikálie. Obmedzenia sa bežne používajú na obmedzenie alebo zákaz výroby, uvedenia na trh (vrátane dovozu) alebo používania látky, môže sa však v rámci nich uložiť akákoľvek príslušná podmienka, ako napríklad požadovanie technických opatrení alebo špecifických označení.

Obmedzenia sa môžu vzťahovať na akúkoľvek látku ako takú, v zmesi alebo vo výrobku vrátane tých, ktoré si nevyžadujú registráciu, napríklad látky vyrobené alebo dovezené v množstve jedna tona ročne alebo určité polyméry.

Medziprodukty izolované na mieste, látky používané vo vedeckom výskume a vývoji a  látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí na základe ich použitia v kozmetike, sú vyňaté z tých látok, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa na riadenia REACH.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2