Zdieľanie údajov

Registrujúci musia vynaložiť maximálne úsilie, aby sa vnútorné vlastnosti látky spoločne využívali spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Týka sa to predovšetkým údajov o testovaní látok na stavovcoch. Registrujúci tak znížia náklady na registráciu a vyhnú sa zbytočnému testovaniu, predovšetkým na stavovcoch. Ak sa zúčastnené strany nedokážu dohodnúť, agentúra ECHA môže ako posledná inštancia pomôcť pri riešení sporov týkajúcich sa spoločného využívania údajov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)