Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Formulátori

Formulátori sú následní užívatelia, ktorí vyrábajú zmesi a zvyčajne ich dodávajú ďalej do dodávateľského reťazca alebo priamo spotrebiteľom. They mix together substances and/or mixtures, with no chemical reaction taking place during the process. Ako príklady takýchto zmesí je možné uviesť náterové farby, lepidlá, kozmetické prípravky, lubrikanty, čistiace prostriedky a diagnostické súpravy.

Účelom týchto stránok je formulátorom poskytnúť relevantné a užitočné informácie, ktoré im pomôžu pri plnení povinností vyplývajúcich z nariadení REACH a CLP. Základné úlohy a povinnosti následných užívateľov sú zhrnuté na stránke Úlohy a povinnosti následných užívateľov. Povinnosť poskytovať informácie o chemikáliách sa vzťahuje aj na distribútorov.

Formulátori

 

Ako formulátor zohrávate kľúčovú úlohu pri posilňovaní bezpečného používania chemikálií tak, že oznámite relevantné informácia svojim dodávateľom aj zákazníkom.

Ak dodávateľom poskytnete informácie o tom, ako sa majú zmesi prakticky používať, pomôžete tým registrujúcim látok, aby zahrnuli aktuálne podmienky používania do ich hodnotení chemickej bezpečnosti. Registrujúci vám môžu potom poskytnúť expozičné scenáre, ktoré majú relevantnú a realistickú výpovednú hodnotu.

Spolu s organizáciami našich zúčastnených strán sa usilujeme o zlepšenie a zjednotenie komunikácie v rámci dodávateľského reťazca v súvislosti s uplatňovaním plánu správ o chemickej bezpečnosti a expozičných scenárov (CSR/ES), pozri oblasti činností 2 a 4.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1