Zoznam kandidátskych látok vo výrobkoch

Ak je látka označená za látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy (SVHC) a je zaradená do zoznamu kandidátskych látok, pre dovozcov, výrobcov a dodávateľov výrobku obsahujúceho takúto látku môžu z toho vyplývať určité právne povinnosti.

V nariadení REACH sa výrobok vymedzuje ako predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie. Podľa nariadenia REACH medzi výrobky patria napr. oblečenie, podlahové krytiny, nábytok, šperky, noviny a obaly z plastov.

Výrobcovia a dovozcovia výrobkov môžu získať informácie o látkach prítomných v ich výrobkoch a príslušných koncentráciách od účastníkov v protismere ich dodávateľského reťazca, ako sú dodávatelia výrobkov mimo EÚ a dodávatelia látok a zmesí.

Povinnosti v prípade výrobkov obsahujúcich látky zo zoznamu kandidátskych látok

Image

Oznamovanie látok vo výrobkoch

Za určitých podmienok musia výrobcovia a dovozcovia výrobku predložiť agentúre ECHA oznámenie. 

Viac

Image

Komunikácia v dodávateľskom reťazci

Za určitých podmienok musia dodávatelia výrobku oznamovať informácie v smere dodávateľského reťazca.

Viac

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)