Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Následní užívatelia

Spoločnosti alebo jednotliví pracovníci, ktorí používajú chemické látky sa v nariadeniach REACH a CLP nazývajú následní užívatelia. Patria sem spoločnosti, ktoré vyrábajú výrobky alebo ponúkajú služby, v ktorých chemické látky nie sú hlavným prvkom ich podnikania, ako sú potravinárske, stavebné alebo čistiace spoločnosti. Typickými príkladmi takýchto chemikálií sú nátery, kovy, lepidlá, rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.

Následní užívatelia majú kľúčovú úlohu pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok zavedením bezpečného používania vo vlastnom podniku a oznamovaním príslušných informácií svojim dodávateľom aj svojim zákazníkom.

Tieto webové stránky opisujú, ako sú následní užívatelia dotknutí nariadeniami REACH a CLP. K dispozícii je rad podporných materiálov a pod názvom Pomoc je pripojená interaktívna mapa, ktorá vám umožní rýchlo nájsť potrebné informácie.

 

 

O následných užívateľoch

Obrázok

Kto je následný užívateľ a čo musí urobiť?

 
 

Viac informácií o povinnostiach následných užívateľov

Obrázok

Nariadenie REACH zahŕňa požiadavky na následných užívateľov, aby propagovali bezpečné používanie chemických látok. 

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Obrázok

Registrácia podľa nariadenia REACH, regulačná kontrola chemickej látky a ostatné právne predpisy sa dotýkajú aj následných užívateľov.

Následní užívatelia

Následní užívatelia

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1