Následní užívatelia

Spoločnosti alebo jednotliví pracovníci, ktorí používajú chemické látky sa v nariadeniach REACH a CLP nazývajú následní užívatelia. Patria sem spoločnosti, ktoré vyrábajú výrobky alebo ponúkajú služby, v ktorých chemické látky nie sú hlavným prvkom ich podnikania, ako sú potravinárske, stavebné alebo čistiace spoločnosti. Typickými príkladmi takýchto chemikálií sú nátery, kovy, lepidlá, rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.

Následní užívatelia majú kľúčovú úlohu pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok zavedením bezpečného používania vo vlastnom podniku a oznamovaním príslušných informácií svojim dodávateľom aj svojim zákazníkom.

Tieto webové stránky opisujú, ako sú následní užívatelia dotknutí nariadeniami REACH a CLP. 

 

 

O následných užívateľoch

Obrázok

Kto je následný užívateľ a čo musí urobiť?

 
 

Viac informácií o povinnostiach následných užívateľov

Obrázok

Nariadenie REACH zahŕňa požiadavky na následných užívateľov, aby propagovali bezpečné používanie chemických látok. 

Ostatné problémy, ktoré sa dotýkajú následných užívateľov

Obrázok

Registrácia podľa nariadenia REACH, regulačná kontrola chemickej látky a ostatné právne predpisy sa dotýkajú aj následných užívateľov.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)