Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Výhradní zástupcovia

Výhradní zástupcovia

Ste výhradný zástupca, ak:

  • preberáte úlohy a zodpovednosti dovozcu látky podľa nariadenia REACH pre spoločnosť so sídlom mimo EHP.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke Začíname pre výhradných zástupcov.

Vo všeobecnosti sa na vás vzťahujú rovnaké požiadavky na registráciu látok ako na výrobcov a dovozcov. Máte povinnosť aj poskytnúť informácie dovozcom, aby mohli zostaviť karty bezpečnostných údajov (KBÚ). Musíte tiež viesť záznamy o svojom dodávateľskom reťazci – zoznam dovozcov a tonáž, ktoré sa na požiadanie predkladajú orgánom presadzovania práva.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2