Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Producenci

Producenci

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, producentem jest osoba fizyczna lub firma:

  • mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w EOG; oraz
  • wytwarzająca lub ekstrahująca substancję chemiczną.

Producentami nie są podmioty, które:

  • łączą substancje, tworząc mieszany, lub używają chemikaliów do produkcji wyrobów; takie podmioty są dalszymi użytkownikami.

Dowiedz się więcej na temat rejestracji w sekcji pomocy na naszych stronach poświęconych Rejestracji i na stronach REACH 2018 .

Bezpieczne wytwarzanie chemikaliów i zarządzanie nimi wymaga informacji i wiedzy na temat ich właściwości, stwarzanych zagrożeń, zastosowań i potencjalnego ryzyka.

Producent ma obowiązek przekazywania tych informacji organom władzy i doradzania klientom, jak bezpiecznie stosować chemikalia. Dokonuje się tego przede wszystkim w procesie rejestracji (informacje dla władz), dostarczając klientom rozszerzonych arkuszy danych dotyczących bezpieczeństwa i umieszczając na produktach etykiety z informacjami o zagrożeniach. Producent ma również obowiązek udostępnienia takich informacji swoim pracownikom i ich przedstawicielom.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2