Dalsi użytkownicy

Przedsiębiorstwa lub pracownicy indywidualni wykorzystujące(-y) chemikalia są określani jako dalsi użytkownicy w rozporządzeniu REACH i rozporządzeniu CLP. Należą do nich przedsiębiorstwa produkujące towary i świadczące usługi, dla których chemikalia nie są głównym elementem ich działalności, na przykład przedsiębiorstwa zajmujące się żywnością, budownictwem lub czyszczeniem. Do stosowanych zazwyczaj chemikaliów należą farby, metale, kleje, rozpuszczalniki i środki czyszczące.

Dalsi użytkownicy odgrywają kluczową rolę w promowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez bezpieczne stosowanie w ich własnym zakładzie oraz poprzez przekazywanie odpowiednich informacji zarówno swoim dostawcom, jak i klientom.

Na tych stronach internetowych opisano, jaki wpływ na dalszych użytkowników mają rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP. 

 

 

O dalszych użytkownikach

Obraz

Kto jest dalszym użytkownikiem i jakie są obowiązki dalszych użytkowników?

 
 

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Obraz

Rozporządzenie REACH zawiera wymogi służące temu, aby dalsi użytkownicy promowali bezpieczne stosowanie chemikaliów. 

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Obraz

Dalszych użytkowników dotyczą również przewidziana w rozporządzeniu REACH rejestracja, regulacyjna kontrola chemikaliów oraz inne akty prawne.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.