Dalsi użytkownicy

Przedsiębiorstwa lub pracownicy indywidualni wykorzystujące(-y) chemikalia są określani jako dalsi użytkownicy w rozporządzeniu REACH i rozporządzeniu CLP. Należą do nich przedsiębiorstwa produkujące towary i świadczące usługi, dla których chemikalia nie są głównym elementem ich działalności, na przykład przedsiębiorstwa zajmujące się żywnością, budownictwem lub czyszczeniem. Do stosowanych zazwyczaj chemikaliów należą farby, metale, kleje, rozpuszczalniki i środki czyszczące.

Dalsi użytkownicy odgrywają kluczową rolę w promowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez bezpieczne stosowanie w ich własnym zakładzie oraz poprzez przekazywanie odpowiednich informacji zarówno swoim dostawcom, jak i klientom.

Na tych stronach internetowych opisano, jaki wpływ na dalszych użytkowników mają rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP. 

 

 

O dalszych użytkownikach

Obraz

Kto jest dalszym użytkownikiem i jakie są obowiązki dalszych użytkowników?

 
 

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Obraz

Rozporządzenie REACH zawiera wymogi służące temu, aby dalsi użytkownicy promowali bezpieczne stosowanie chemikaliów. 

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Obraz

Dalszych użytkowników dotyczą również przewidziana w rozporządzeniu REACH rejestracja, regulacyjna kontrola chemikaliów oraz inne akty prawne.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)