Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Działania ECHA w zakresie ograniczeń

Na wniosek Komisji Europejskiej ECHA przygotowuje dokumentację w sprawie ograniczeń zgodną z załącznikiem XV, dokonuje przeglądu istniejących wpisów i analizuje konieczność opracowania wniosku w sprawie ograniczenia. W niektórych przypadkach ECHA podejmuje działania w tym zakresie z urzędu, w szczególności jeżeli substancje figurujące w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, które znajdują się w wyrobach, stwarzają niedopuszczalne zagrożenia. Rezultaty działań w tym obszarze podlegają zgłoszeniu, przy czym na stronie internetowej ECHA można podjąć ewentualne dalsze działania. ECHA może rozpocząć konsultacje i wezwać do przedstawienia dowodów w ramach prowadzonych przez siebie prac przygotowawczych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2