Procedura stosowania ograniczeń

intro

Ograniczenie jest narzędziem służącym ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia. Ograniczenia zazwyczaj nakładają limity na produkcję, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji, lub też wprowadzają zakaz tego rodzaju czynności.

W niektórych przypadkach ograniczenie może określać szczególne warunki, takie jak środki techniczne lub wymogi dotyczące etykietowania.

Ograniczenie może być stosowane do każdej substancji w jej postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie. Może nawet być to substancja, która musi zostać zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Ograniczenia nie mają zastosowania do półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania, substancji wykorzystywanych w badaniach naukowych i rozwojowych oraz substancji stanowiących jedynie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego ze względu na ich stosowanie w kosmetykach.

Zobacz wykres

Przewiń w dół