Komunikacja w łańcuchu dostaw

Bezpośrednio po umieszczeniu substancji na liście kandydackiej dostawcy wyrobu zawierającego tego typu substancję w stężeniu przekraczającym 0,1% w/w muszą dostarczyć odpowiednie informacje odbiorcom wyrobu umożliwiające bezpieczne stosowanie wyrobu. W tym przypadku odbiorcy oznaczają użytkowników przemysłowych lub zawodowych i dystrybutorów, ale nie konsumentów. Jako minimum informacji należy podać nazwę danej substancji.

Konsumenci mogą zgłosić chęć otrzymania podobnych informacji. Dostawca wyrobu musi bezpłatnie dostarczyć tego typu informacje w ciągu 45 dni.

 

Źródło prawne

Art. 33 (rozporządzenie REACH)

Lista kandydacka substancji

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)