Wyłączenie na postawie zgłoszenia PPORD

Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie.

Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań naukowych i rozwoju w ilościach nieprzekraczających jednej tony rocznie są również zwolnione z uzyskania zezwolenia i ograniczenia.

Substancje wykorzystywane w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) również mogą zostać zwolnione z obowiązku rejestracji na okres pięciu lat. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia, zgłoszenie PPORD należy przesłać do ECHA.

W zgłoszeniu PPORD przedsiębiorstwa muszą zawrzeć:

  • informacje identyfikujące substancję,
  • jej klasyfikację,
  • informacje odnoszące się do programu PPORD oraz
  • oczekiwaną ilość substancji produkowanej lub importowanej w ciągu 5-letniego okresu zwolnienia.

ECHA ocenia zgłoszenie PPORD i może narzucić warunki zwolnienia PPORD. Producent lub importer danej substancji musi spełnić narzucone warunki oraz musi poinformować klientów zaangażowanych w PPORD.

Jeśli substancja wykorzystywana do PPORD podlega ograniczeniu lub uzyskaniu zezwolenia, na podstawie właściwych decyzji zostanie stwierdzone ich zastosowanie w PPORD. W decyzjach tych określone zostaną również maksymalne ilości substancji, które mogą zostać objęte zwolnieniem PPORD.