Ocena

ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa, aby przeanalizować jakość dokumentacji rejestracyjnej i propozycji przeprowadzenia badań. Celem jest  wyjaśnienie, czy dana substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH koncentruje się na trzech różnych obszarach:

  • badanie propozycji przeprowadzenia badań przedłożonych przez rejestrujących;
  • weryfikacja zgodności dokumentacji przedłożonej przez rejestrujących;
  • ocena substancji.

Po dokonaniu oceny rejestrujący mogą być zobowiązani do przedłożenia dalszych informacji na temat substancji.