Czym jest rozporządzenie REACH

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

Zasadniczo REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w wyrobach takich jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie to ma wpływ na funkcjonowanie większości firm w całej UE.

REACH obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakłada na firmy. Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem.

Jeżeli ryzykiem nie można zarządzać, władze mogą na różne sposoby ograniczyć stosowanie substancji. Ostatecznie najbardziej niebezpieczne substancje należy zastąpić mniej niebezpiecznymi.

REACH oznacza rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), autoryzację (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r.

Jak działa REACH?

REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami.

Firmy muszą zarejestrować swoje substancje i aby to zrobić, muszą współpracować z innymi podmiotami, które rejestrują tę samą substancję.

ECHA przyjmuje i ocenia poszczególne rejestracje pod kątem ich zgodności z przepisami, a państwa członkowskie UE oceniają wybrane substancje w celu wyjaśnienia początkowych obaw dotyczących zdrowia ludzi lub zagrożeń dla środowiska. Organy i komitety naukowe ECHA oceniają, czy można zarządzać ryzykiem związanym z substancjami.

Jeśli jest to niemożliwe, organy mogą wprowadzić zakaz stosowania substancji niebezpiecznych. Mogą również zdecydować o ograniczeniu zastosowania lub uzależnieniu go od uprzedniego uzyskania zgody.

Wpływ REACH na firmy

REACH ma wpływ na funkcjonowanie znacznej liczby firm z wielu sektorów – nawet tych, których przedstawiciele mogą nie myśleć o sobie jako o mających związek z chemikaliami.

Zasadniczo w ramach REACH można pełnić jedną z następujących ról:

Producent: Jeśli jest się wytwórcą chemikaliów, na własny użytek albo dla innych ludzi (nawet na eksport), mogą pojawić się ważne obowiązki w ramach REACH.

Importer: Jeśli prowadzi się zakupy towarów spoza UE/EOG, prawdopodobne są obowiązki wynikające z REACH. Może to dotyczyć pojedynczych chemikaliów, mieszanin do dalszej sprzedaży lub produktów gotowych, takich jak ubrania, meble lub wyroby z tworzyw sztucznych.

Dalsi użytkownicy: Większość firm stosuje chemikalia, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dlatego jeśli w działalności przemysłowej lub zawodowej ktoś zajmuje się chemikaliami, musi sprawdzić, jakie ma obowiązki. W ramach REACH nakładane są niektóre obowiązki.

Przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE: Przedsiębiorstw z siedzibą poza UE nie dotyczą obowiązki wynikające z REACH, nawet jeśli eksportują swoje produkty na obszar celny Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za spełnienie obowiązków wynikających z REACH, takich jak rejestracja, spoczywa na importerach z siedzibą w Unii Europejskiej lub na wyłącznym przedstawicielu producenta nieunijnego z siedzibą w Unii Europejskiej.