Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Formulatorzy

Formulatorzy to dalsi użytkownicy, którzy produkują mieszaniny i zwykle dostarczają je dalej w ramach łańcucha dostaw lub bezpośrednio konsumentom. W procesie mieszania substancji i/lub mieszanin przez formulatorów nie zachodzą żadne reakcje chemiczne. Przykłady takich mieszanin to farby, kleje, kosmetyki, smary, detergenty i zestawy diagnostyczne.

Celem tych stron internetowych jest udostępnianie odpowiednich i przydatnych informacji, aby pomóc formulatorom w wypełnianiu obowiązków wynikających z REACH i CLP. Główne zobowiązania prawne dalszych użytkowników określono na stronie „Role i obowiązki dalszych użytkowników". Obowiązki dotyczące przedstawiania informacji na temat chemikaliów mają zastosowanie także do dystrybutorów.

Formulatorzy

 

Jako formulator odgrywasz kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa stosowania chemikaliów, przekazując odpowiednie informacje zarówno dostawcom, jak i klientom.

Gdy przekazujesz dostawcom informacje o tym, w jaki sposób mieszaniny są stosowane w praktyce, pomaga to rejestrującym substancje uwzględniać faktyczne warunki stosowania w sporządzanych przez nich ocenach bezpieczeństwa chemicznego. Od rejestrujących możesz z kolei otrzymać scenariusze narażenia, jednocześnie odpowiednie i realistyczne.

Wraz z organizacjami zainteresowanych stron pracujemy nad poprawą i standaryzacją komunikacji w łańcuchu dostaw w kontekście wdrażania planu działania dotyczącego raportu bezpieczeństwa chemicznego / scenariusza narażenia (CSR/ES), zob. obszary działań 2 i 4.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2