Informacje na temat substancji podlegających ograniczeniom

Ograniczenia dotyczące substancji, mieszanin lub wyrobów przedstawiono w załączniku XVII do rozporządzenia REACH. Opinie Komitetu ds. Ochrony Ryzyka i Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych zawierają naukowe uzasadnienia wniosków w sprawie ograniczenia. Dalsze wyjaśnienia dotyczące ograniczeń mogą zostać przedstawione w formie pytań i odpowiedzi oraz wytycznych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)