Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw

Każdy pomiot w łańcuchu dostaw pełni określoną rolę; niektóre podmioty pełnią kilka ról jednocześnie. W zależności od pełnionej przez siebie roli podmiot ma różne obowiązki i może korzystać z różnych narzędzi i informacji. Opisano je na stronach poświęconych poszczególnym rolom.

Skuteczna komunikacja pomiędzy dalszymi użytkownikami a dostawcami na wszystkich etapach procesu REACH pomaga w zapewnianiu odpowiednich informacji w ramach łańcucha dostaw.

W przypadku gdy dalsi użytkownicy przekazują swoim dostawcom informacje dotyczące ich zastosowań oraz warunków stosowania, rejestrujący mogą wykorzystać te informacje w scenariuszach narażenia w swojej ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Dzięki temu wskazania dotyczące bezpiecznego stosowania, które rejestrujący przekazuje dalszym użytkownikom, mogą być istotne i realistyczne.

Narzędzia przekazywania informacji

Organizacje branżowe, państwa członkowskie i ECHA współdziałają w celu usprawnienia i zharmonizowania komunikacji w łańcuchu dostaw w ramach planu działania dotyczącego raportu bezpieczeństwa chemicznego / scenariusza narażenia (CSR/ES) oraz w ramach sieci wymiany scenariuszy narażenia (ENES). W przypadku komunikacji na początkowych etapach łańcucha dostaw opracowano „mapy zastosowań” służące przekazywaniu informacji rejestrującym, odbywającemu się często poprzez organizacje branżowe.

W przypadku komunikacji na dalszych etapach łańcucha dostaw opracowano szereg elementów: uzgodniono szablony scenariuszy narażenia w odniesieniu do substancji; uzgodniono szablony informacji na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (SUMI) w odniesieniu do mieszanin; zharmonizowano formuły i komunikację elektroniczną w zakresie scenariuszy narażenia; opracowano metodę identyfikacji głównych składników w mieszaninach.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)