Практически примери — регистрация по REACH

Тези примери, казуси и сценарии илюстрират ситуации, пред които можете да се изправите, докато подготвяте вашата регистрация по REACH. Тъй като са опростени презентации, те допълват практическите съвети, дадени в уеб страниците на REACH 2018.

 

1. Опознайте вашето портфолио

Тези документи са фокусирани върху планирането на вашата регистрация и върху идентифицирането на веществото.

 

3. Организирайте се заедно с другите сърегистранти

Съгласно REACH разходите за данните трябва да бъдат поделени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Тези документи ще ви дадат насоки за това.

 

4. Оценка на опасностите и рисковете от вещества

Тези примери са базирани на реални ситуации и илюстрират някои препоръчителни стъпки за събиране на информацията, която е необходима за регистриране на вещество. Те ще ви помогнат да оцените опасностите и рисковете от вашите химикали.

Примерите следва да се четат заедно със съветите, дадени в Практическото ръководство за мениджъри на МСП и координатори по REACH.

 

За регистрации между 1 и 10 тона на година

 

За регистрации между 10 и 100 тона на година

 

5. Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID

Тези видео уроци подчертават различни аспекти в подготовката на вашето техническо досие с IUCLID. Малки и средни предприятия (МСП) също могат да извлекат полза от използването на IUCLID онлайн, в облака. Лесна регистрация на членове може да се направи директно в REACH-IT.

All tutorials

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)