Събиране на информация за употреби

 

В регистрационното си досие трябва да докладвате как се използва веществото във вашата верига на доставки. За да получите тази информация, можете да използвате много източници, например:

 • Информацията, събрана във вашата собствена компания за употребите от страна на вашите клиенти. Вие познавате употребите на веществото въз основа на пазара, който снабдявате. Може би вече сте документирали употребите в информационните листове за безопасност, които предоставяте на клиентите си.
 • Контактувате директно с клиентите си. Това е важно, когато доставяте на ограничен брой клиенти, които директно използват веществото, за да го накарат да реагира или да го включат в продукт.
 • Секторът използва карти, които може да намерите на интернет страницата на ECHA. Тези карти са важни, например, когато доставяте на разработвани сектори. Картите за употреби съдържат вече събрани и договорени описания на типичните употреби за даден сектор. Проверете за наличността на секторни карти за употреби в обзорната таблица на Интернет страницата на ECHA.

Ако не продавате вашето вещество в добре дефиниран сектор, например, продавате само на дистрибутори, то тогава трябва да си предвидите време за събиране на информация за употреби.

Ако се присъединявате към съществуваща регистрация, проверете дали употребите във вашата верига на доставки вече са подходящо описани. След това трябва да приемете същото описание.

Обърнете внимание на начина, по който описвате вашите употреби, тъй като тази информация се използва от властите, например, за да се даде приоритет на вещества с потенциал за управление на регулаторния риск. Съветваме ви:

 • да обхващате само реалните употреби, отнасящи се за вашата верига на доставки;
 • да включвате информация относно тонажа за съответната употреба;
 • да събирате и отчитате възможно най-точна информация за специфични употреби, включително:
  • потребителски употреби.
  • употреби в продукти.
  • употреби само в ограничен брой места.
  • употреби при строго контролиране.
  • междинни употреби.
  • употреби, при които има контакт с храни и козметика.

Освен описанието на употребите в регистрационното досие, може да се наложи да опишете условията за безопасна употреба при сценарии на експозиция, които са част от доклада за безопасност на химичното вещество. Ако регистрирате вещество над 10 тона на година, е необходимо да представите доклад за безопасност на химичното вещество.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)