Submitting your registration dossier

Ако сте подготвили регистрационното досие в IUCLID, трябва да го подадете до ECHA през REACH-IT. REACH-IT е централната компютърна система, която дружествата използват за защитено подаване, обработка и управление на данните и досиетата. След като файлът от IUCLID бъде готов и сте проверили размера и данните за контакт на вашето дружество, съветникът за подаване в REACH-IT ще ви направлява по всяка стъпка от процеса на подаване.

Преди да започнете

Погрижете се...

 • вашата информация в REACH-IT да бъде в актуално състояние. Проверете:
  • данните за контакт с вашето дружество. ECHA може да има нужда да се свърже с вас, за да ви помогне при подаването;
  • размера на вашето дружество. Тази информация ще се използва за определяне на таксата за регистрацията. Проверете категорията на размера на вашето дружество в уеб страницата „Такси за МСП по REACH и CLP“.
 • досието да бъде проверено с асистента за валидиране на IUCLID
 • правилният файл от IUCLID да бъде записан на вашия компютър.

 

Стъпки, които трябва да изпълните, ако сте водещ регистрант

Като водещ регистрант трябва:

 1. да създадете съвместното подаване в REACH-IT. Направете това едва след като сте готови да изпратите регистрационното досие;
 2. предадете токена на съвместното подаване на членовете регистранти; и
 3. подадете водещото досие, съдържащо съвместната част от регистрацията.

 

Членовете могат да подават само след като се включат в подаването с получените от водещия регистрант данни и само след като водещото досие бъде успешно подадено.

 

Стъпки, които трябва да изпълните, ако сте член регистрант

Като член регистрант трябва:

 1. да получите достъп до съвместното подаване с токен от водещия регистрант;
 2. да го използвате, за да потвърдите своето членство в съвместното подаване в REACH-IT; и
 3. подадете своето членско досие през REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)