Подаване на регистрационно досие

Ако сте подготвили регистрационното досие в IUCLID, трябва да го подадете до ECHA през REACH-IT. REACH-IT е централната компютърна система, която дружествата използват за защитено подаване, обработка и управление на данните и досиетата. След като файлът от IUCLID бъде готов и сте проверили размера и данните за контакт на вашето дружество, съветникът за подаване в REACH-IT ще ви направлява по всяка стъпка от процеса на подаване.

Преди да започнете

Погрижете се...

 • вашата информация в REACH-IT да бъде в актуално състояние. Проверете:
  • данните за контакт с вашето дружество. ECHA може да има нужда да се свърже с вас, за да ви помогне при подаването;
  • размера на вашето дружество. Тази информация ще се използва за определяне на таксата за регистрацията. Проверете категорията на размера на вашето дружество в уеб страницата „Такси за МСП по REACH и CLP“.
 • досието да бъде проверено с асистента за валидиране на IUCLID
 • правилният файл от IUCLID да бъде записан на вашия компютър.

 

Стъпки, които трябва да изпълните, ако сте водещ регистрант

Като водещ регистрант трябва:

 1. да създадете съвместното подаване в REACH-IT;
 2. да предадете токена на съвместното подаване на членовете регистранти; и
 3. да подадете водещото досие, съдържащо съвместната част от регистрацията.

Досието на водещия регистрант трябва да се подаде доста преди края на март 2018 г. Така ще остане време на членовете регистранти да подадат своите досиета до крайния срок 31 май 2018 г.

Членовете могат да подават само след като се включат в подаването с получените от водещия регистрант данни и само след като водещото досие бъде успешно подадено.

 

Стъпки, които трябва да изпълните, ако сте член регистрант

Като член регистрант трябва:

 1. да получите достъп до съвместното подаване с токен от водещия регистрант;
 2. да го използвате, за да потвърдите своето членство в съвместното подаване в REACH-IT; и
 3. да подадете своето членско досие през REACH-IT.

Ако вашето членско регистрационно досие разчита изцяло на информацията, подадена от водещия регистрант, можете лесно да подготвите и подадете досието директно в REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)