От подаването до решението

След подаването досието преминава по следните стъпки:

 

1. Проверка на работните правила

Проверката на работните правила се прави, за да бъде сигурно, че досието може да се обработи от ECHA. Например, ECHA проверява дали досието е в подходящия формат на IUCLID и дали определена административна информация отговаря на вида на подаването.

Успешната проверка на работните правила потвърждава само, че досието е прието за обработка, и не означава, че регистрацията е приключена. След успешна проверка на работните правила ще получите номер на подаване. Този номер ще се цитира в цялата кореспонденция по регистрацията, докато не получите регистрационен номер.

Ако досието не издържи проверката на работните правила, ще трябва да го коригирате и подадете отново.

 

2. Техническа проверка за пълнота

След като досието бъде прието за обработка, следващата стъпка е техническата проверка за пълнота. На този етап се проверява дали цялата изисквана от REACH информация е включена в досието. Тази проверка включва ръчни проверки на определени елементи, които не могат да се проверяват автоматично. Ако липсва информация, ще трябва да подадете отново пълно досие в определения срок.

Ако досието не издържи техническата проверка за пълнота, се разрешава само един допълнителен опит за подаване. Обърнете се към информационното бюро на ECHA, ако не сте сигурни каква информация още трябва да подадете. При втори неуспешен опит ще трябва да направите ново подаване. Ако сте платили таксата за регистрация, тя няма да ви бъде върната.

 

3. Фактура за таксата за регистрация

Едновременно с техническата проверка за пълнота, ще получите фактура за таксата за регистрация през REACH-IT. Трябва да платите фактурата в срок.

Ако не платите пълната такса по фактурата в срок, досието ще бъде отхвърлено и ще трябва да направите ново подаване. ECHA не приема плащания със закъснение. Ако платите със закъснение, регистрацията ще бъде отхвърлена и ще трябва да направите ново подаване. ECHA не възстановява платени такси при отхвърлени регистрации.

 

4. Решение по регистрацията

Ще получите решение по регистрацията от ECHA през REACH-IT.

Ако техническата проверка за пълнота е успешна и фактурата е платена, досието се счита за попълнено и ще получите регистрационен номер. Датата на регистрацията е датата, на която получавате номера на подаване от ECHA.

Ако досието не издържи техническата проверка за пълнота втори път или ако не платите таксата в срок, досието ще бъде отхвърлено.

 

5. Публикуване на информация от досието

ECHA автоматично ще публикува цялата неповерителна информация от регистрационното досие на своя уебсайт. Може да поискате определена информация да бъде поверителна, което ECHA след това ще прецени. Ако искането не е достатъчно обосновано, информацията ще се публикува. Можете да прочетете повече на нашата уеб страница Публикуване на информация от досиета.

Комуникация с клиентите

След регистрацията може да се наложи да актуализирате информационния лист за безопасност за веществото.

Информационните листове за безопасност трябва да се актуализират в следните случаи:

  • Когато имате нова информация за свързаните с веществото опасности или мерки за управление на риска.
  • След като ви бъде предоставено или отказано разрешение за употреба за дадено вещество.
  • След като употребата на веществото бъде ограничена.

Когато актуализирате информационния лист за безопасност след регистрация по REACH, не забравяйте да включите в него регистрационния номер.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)