Организирайте се съвместно със сърегистрантите

Като потенциален регистрант, можете да се окажете в две ситуации:

  1. Ако още не е подадена регистрация, трябва да се обедините с други потенциални регистранти и да подготвите съвместна регистрация. Ако сте единственият регистрант на дадено вещество, се налага да действате сами.
  2. Ако вече съществува съвместна регистрация, трябва да се свържете с регистрантите и да се споразумеете да се присъедините към тях.

Ако вашето вещество още не е регистрирано, трябва да се споразумеете с другите регистранти как ще работите и комуникирате в рамките на форум за обмен на информация за веществото (SIEF). Членовете на SIEF са длъжни да обменят наличните научни данни и да решават как да запълнят непълнотите в тях. Необходимо е да обсъдите надеждността, съответствието и адекватността на наличните данни. Този процес отнема време и трябва да се осъществи преди подготвянето и подаването на регистрационното досие. Накрая, трябва да се споразумеете за поделянето на разходите.

Ако вашето вещество вече е регистрирано, подготвителната работа вероятно е извършена. Трябва да се свържете с водещия регистрант, за да станете член на съвместното подаване, след като се споразумеете за обмена на данни и за поделянето на разходите.

Поделяне на разходите

Съгласно REACH разходите трябва да бъдат поделени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Целта на обмена на данни е да осигури поделяне на действителните разходи, свързани с регистрацията, а не печалба за някоя от страните. Членовете на SIEF трябва да постигнат съгласие относно поделянето на разходите за данните и за уподдържането на SIEF.

Съдействие от ECHA

В краен случай, ако не успеете да се договорите за обмен на данни и за поделяне на разходите с другите регистранти, ECHA може да разгледа вашия случай. При определени условия това може да е свързано с право за извършване на справка в съответните данни. Процедурата за разрешаване на спорове във връзка с обмен на данни е безплатна и може да протече без правно съдействие.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)