Creating your registration dossier

След като сте събрали цялата информация за вашето вещество, необходима за изпълнението на изискванията на REACH, трябва да документирате данните си в регистрационно досие.

Файлът, който подавате в ЕСНА за регистрация на вашето вещество, се нарича досие. Досието е копие само за четене на набора от данни за вашето вещество, допълнено с информация за вида на вашата регистрация.

В зависимост от ролята ви при съвместното подаване могат да се изготвят два вида досиета:

1) Досие на водещия регистрант, което включва идентичността на веществото, включено в съвместното подаване, информацията за свойствата на веществото, както и специфична информация за водещия регистрант.

За досие на водещия регистрант можете да използвате:

 1. IUCLID Cloud 
  Ако сте консултант, работещ за даден регистрант или ако самите вие сте регистрант, който не използва често IUCLID, или има само няколко вещества за управление.
 2. Приложение IUCLID
  Ако управлявате големи количества данни.

2) Досиета на членовете, в които всички останали регистранти включват специфичната информация за своите дружества, като данни за контакт, точно идентифициране на веществото, произведените или внесените обеми и употребите на химикала от техните клиенти.

За досие на член можете да използвате:

 1. Създаване на досие директно в REACH-IT
  Ако сте член на съвместно подаване и се съгласявате с цялата информация, предоставена от името на водещия регистрант.
 2. IUCLID Cloud
  Ако сте консултант, работещ за даден регистрант или ако самите вие сте регистрант, който не използва често IUCLID или има само няколко вещества за управление.
 3. Приложение IUCLID
  За всички останали случаи.

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)