Skip to Content
Skip to Content

Създайте регистрационно досие

След като сте събрали цялата информация за вашето вещество, необходима за изпълнението на изискванията на REACH, трябва да документирате данните си в регистрационно досие.

В зависимост от ролята ви при съвместното подаване можете да изготвите два вида досиета:

 • Досие на водещ регистрант, което включва идентичността на веществото, включено в съвместното подаване, информацията за свойствата на веществото, както и специфична информация за дружеството на водещия регистрант. За досието на водещ регистрант можете да използвате:
  1. IUCLID „в облак“ за МСП
   Ако сте консултант, зает в малко или средно предприятие (МСП); или ако сте МСП, което рядко ползва IUCLID.
  2. Приложението IUCLID
   Ако боравите с големи по обем данни или ако желаете да ползвате всички сложни функции.
 • Досиета на членове, в които всички останали регистранти включват специфичната за своите дружества информация, като данни за връзка, точна идентификация на веществото, произведените или внесените обеми и данни за употребите на химикала от техните клиенти. За досието на член можете да използвате:
  1. IUCLID „в облак“ за МСП
   Ако сте консултант, зает в малко или средно предприятие (МСП); или ако сте МСП, което рядко ползва IUCLID.
  2. Изготвяне на досие в REACH-IT
   Ако сте член на съвместно подаване и сте съгласни с цялата подадена от ваше име информация от водещия регистрант.
  3. Приложението IUCLID
   За всички други случаи ползвайте пълната версия на IUCLID

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2