Изисквания за информация: 1 до 10 тона годишно

За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 1 и 10 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства — освен в случаите, когато изискването не важи за вашето вещество. В Приложение VII на регламента REACH можете да намерите подробна информация за изискванията.

Въз основа на данните, с които разполагате, целта е да съгласувате със сърегистрантите правилното класифициране и етикетиране на вашето вещество.

Ако предоставите доказателства, че вашето вещество има предвидима ниска степен на риск, можете да се възползвате от изискванията за намалена информация и да подадете само физикохимичната информация (посочена в раздел 7 от Приложение VII).

Ако подадете регистрацията си за 1 — 10 тона годишно с целия набор от документи, посочени в Приложение VII, ще бъдете освободени от регистрационна такса. В такъв случай трябва да заявите отмяна на таксата, когато създавате досието си в IUCLID. В случай че вашите вещества отговарят на критериите от Приложение III, освобождаването от такса не е приложимо и ще трябва да платите таксата за регистрация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)