Вашите задължения за регистрация

Има три фактора, които определят дали трябва или не трябва да регистрирате вашето вещество.

За всяко вещество, с което оперирате, трябва да вземете предвид всеки един от тези три фактора:

  • Вашата роля във веригата на доставка: трябва ли да регистрирате вашето вещество или това е задължение на друг участник във вашата верига на доставка?
  • Обхват и изключения: вашето вещество трябва ли да бъде регистрирано или е освободено от регистрация?
  • Обем: достигате ли прага от един тон на година?

Ако дори само един от тези фактори не се прилага, не е необходимо да регистрирате това вещество съгласно REACH.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)