Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID

Това са основните стъпки за следване, когато създавате регистрационно досие с ІUCLID.

 

1. Изтеглете и инсталирайте ІUCLID.

Можете да изтеглите ІUCLID безплатно от уебсайта на ІUCLID. Ако сте единственото лице във вашето дружество, което работи по досието, може би е най-удобно да работите с версията за десктоп на вашия собствен компютър. Другата възможност е да използвате версията за сървър, което означава, че няколко души във вашето дружество имат достъп до същите данни в ІUCLID и могат да работят едновременно по тях.

 

2. Създайте набор от данни за веществото

Първото нещо, което трябва да направите в ІUCLID, е да създадете набора от данни за вашето вещество, включващ административните и научните данни за веществото, което регистрирате. Това е основно изискване за вашата регистрация и трябва да включите цялата необходима информация за свойствата, употребата и експозицията на веществото. Можете да промените набора от данни по всяко време — например, ако намерите нова информация за вашето вещество.

Ако в набора от данни за веществото сте включили информация, която не следва да бъде публикувана на уебсайта на ЕСНА, трябва да означите това, като използвате знаменца за поверителност. Всяко искане за поверителност трябва да бъде сериозно обосновано.

Преди да продължите по-нататък, проверете пълнотата на набора от данни за вашето вещество, като използвате добавката Validation Assistant (Помощ за валидиране) в IUCLID. Тя ще покаже дали наборът ви от данни е пълен, или трябва да го допълните.

Добавката Validation Assistant отбелязва полетата, на които трябва да обърнете специално внимание. За успешното подаване на вашето досие в ЕСНА трябва да извършите всички проверки на подаването. Проверките за качество имат за цел да ви помогнат да подобрите качеството на вашите данни. Предстоящите актуализации на ІUCLID 6 ще въведат нови проверки за качество, които да ви помогнат да създадете досие с високо качество.

 

3. Създайте вашето досие

Документът, който подавате в ЕСНА за регистрация на вашето вещество, се нарича досие. Досието е копие само за четене на набора от данни за вашето вещество, допълнено с административна информация за вида на регистрацията.

Като кликнете с десен бутон върху набора от данни за веществото и изберете „Create Dossier“ (Създайте досие), вие стартирате програмата за създаване на досие, която ще ви насочва през процедурата.

Докато създавате регистрационно досие в ІUCLID, обърнете внимание на следното:

  • Вид на подаването: изберете правилния вид на подаване в програмата за създаване на досие: вещество за стандартна употреба (веществото се използва чисто или в смеси) и със стандартни изискванията за информация ли регистрирате? Регистрационното ви досие само вещество за междинни употреби (веществото се използва за производство на друго вещество) ли включва? Водещ регистрант ли сте, или член?
  • Aдминистративна информация: можете да заявите информация, като напр. тонажна група или регистрационен номер, за поверителна.
  • Ако имате право на освобождаване от такси при досиета за 1—10 тона годишно, трябва също да го посочите тук. Такъв е случаят, ако доброволно предоставяте стандартния пакет с информация за веществото, макар че можете да го регистрирате и с намален набор от данни.
  • Име на досието: следва да посочите име на досието ви в раздела за допълнителна административна информация. Името ще ви даде възможност да идентифицирате лесно досието във вашата собствена система. Не използвайте поверителна информация в името, тъй като тя ще бъде видяна от всеки, с когото обмените досието.

 

4. Проверете досието

След като сте въвели цялата информация във вашето досие, можете да го проверите. Отворете пак добавката Validation Assistant и извършете с нея проверка на досието. Дори ако тази програма не е показала пропуски, когато сте я използвали при набора от данни за веществото, важно е да я пуснете и за окончателното досие — възможно е да сте добавили някаква информация при създаване на досието, която може да доведе до друг резултат по отношение на пълнотата.

 

5. Пуснете предварителния преглед на разпространение на данните, за да видите какво ще бъде публикувано онлайн.

Големи части от регистрационните досиета се публикуват по закон, но вие можете да заявите определена информация за поверителна. С добавката „предварителен преглед на разпространение на данните“ можете да видите какво ще бъде публикувано въз основа на исканията, които сте включили в досието.

ЕСНА ще провери исканията за поверителност, които сте вписали в досието. Ако искането ви бъде отхвърлено, ще имате възможност да изложите по-добри основания. Ако искането не е достатъчно обосновано, информацията ще бъде публикувана.

 

6. Експортирайте и подайте досието

След като одобрите данните във вашето досие в ІUCLID, първо го експортирайте в компютъра си, преди да го подадете в ЕСНА, като използвате REACH-IT.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)