Skip to Content
Skip to Content

Търсене на съвместни регистранти

Необходимо е да обмените данни и да регистрирате вашето вещество съвместно с други дружества. На практика това означава, че трябва да:

  1. намерите сърегистранти,
  2. постигнете съгласие с тях, че имате едно и също вещество,
  3. се обедините във форум за обмен на информация за веществото (SIEF) и да работите заедно.

Начинът, по който протича този процес, зависи най-вече от това, дали вашето вещество е вече регистрирано или не.

Разберете дали вашето вещество е вече регистрирано

Други дружества може вече да са регистрирали същото вещество. В този случай SIEF вече съществува и трябва да се включите в него.

Ако веществото не е регистрирано, вие и другите сърегистранти трябва да сформирате нов SIEF.

Можете да проверите кои вещества са регистрирани в базата данни на ECHA за регистрираните вещества или да проверите списъка на водещите регистранти. Не е необходимо да влизате в системата, за да получите достъп до информация. Можете също така да видите кои дружества са подали регистрации.

Повече в този раздел

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2