Какво е ІUCLID?

IUCLID е софтуерно приложение за вписване, запазване, поддържане и обмен на данни за присъщите и опасните свойства на химичните вещества и за техните употреби. ЕСНА разработва софтуера съвместно с ОИСР.

Съгласно REACH информацията, подадена на ЕСНА, трябва да бъде във формат ІUCLID. ЕСНА предоставя софтуера безплатно на уебсайта ІUCLID 6.

Преди да започнете да работите с ІUCLID, е важно да се запознаете с това как е структурирана информацията за регистрация и с терминологията, използвана при заявката. Можете да направите това, като започнете да използвате инструмента с вашите данни и прочетете ръководствата за потребителя. Достъпна е също така полезна софтуерна документация на нашия уебсайт и в ІUCLID.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)