Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“

Ако сте МСП или консултант за МСП, можете да се използвате IUCLID за МСП в облак и да създадете досието си във формата на IUCLID.

За да използвате тази услуга, се нуждаете от профил в ECHA и да се абонирате за услугата IUCLID в облак. За тази цел:

 1. Отворете страницата „Услуги на ECHA в облак“ (ECHA Cloud services). На нея ще намерите кратко описание на услугите и редица полезни ресурси.
 2. Изберете „Достъп до услугите на ECHA в облак“ (Access ECHA Cloud services) от менюто в дясната страна.
 3. Изберете „Вход“ (Login) и въведете потребителското си име и парола, ако вече разполагате с профил. В противен случай си създайте профил, като кликнете върху „Регистрация“ (Register) и след това:
  1. въведете някои основни данни за идентификация на профила и
  2. създайте правния субект. Системата ще ви изпрати имейл за потвърждение, който трябва да проверите.
 4. Абонирайте се за IUCLID в облак, като кликнете върху абониране за услугата „IUCLID за МСП в облак“ (IUCLID Cloud for SMEs). Ще бъдете приканени да прочетете и приемете условията за услугата.
 5. След като се абонирате, можете да изберете „Достъп до услугата“ (Access service), което ще ви отведе до уеб интерфейса на IUCLID в облак.

Това са основните стъпки, необходими за създаване на регистрационно досие с помощта на ІUCLID в облак.

 

1. Създаване на набор от данни за веществото

Първото нещо, което трябва да направите, е да създадете набора от данни за вашето вещество, който включва административните и научните данни за веществото, което регистрирате. Това е основно изискване за вашата регистрация и трябва да включите цялата необходима информация за свойствата, употребата и експозицията на веществото. Можете да промените набора от данни по всяко време — например, ако намерите нова информация за вашето вещество. Ако в набора от данни за веществото сте включили информация, която не следва да бъде публикувана на уебсайта на ЕСНА, трябва да означите това, като използвате знаменца за поверителност. Всяко искане за поверителност трябва да бъде сериозно обосновано.

Преди да продължите по-нататък, проверете пълнотата на набора от данни за вашето вещество, като кликнете върху „Валидиране“ (Validate) от изгледа за основното вещество. По този начин ще видите дали наборът ви от данни е пълен, или трябва да го допълните.

Докладът за валидиране отбелязва полетата, на които трябва да обърнете специално внимание. За успешното подаване на вашето досие в ЕСНА трябва да извършите всички проверки на подаването. Проверките за качество имат за цел да ви помогнат да подобрите качеството на вашите данни. Предстоящите актуализации на ІUCLID ще въведат допълнителни проверки за качество, които да ви помогнат да създадете досие с високо качество.

 

2. Създаване на вашето досие

Документът, който подавате в ЕСНА за регистрация на вашето вещество, се нарича досие. Досието е копие само за четене на набора от данни за вашето вещество, допълнено с информация за вида на регистрацията ви.

За да създадете досието си, трябва да попълните служебната информация за досието във връзка с набора от данни за веществото и да изберете „Създаване на досие“ (Create dossier).

При редактирането на служебната информация на досието обърнете внимание на следното:

 • Вид подаване: изберете правилния вид на подаването. Регистрирате ли вещество за стандартни употреби (веществото се използва самостоятелно или в смеси) и стандартни изисквания за информация? Регистрационното ви досие само вещество за междинни употреби (веществото се използва за производство на друго вещество) ли включва? Водещ регистрант ли сте, или член?
 • Aдминистративна информация: можете да заявите определена информация като поверителна, напр. тонажна група или регистрационен номер.
 • Ако имате право на освобождаване от такси при досиета за 1—10 тона годишно, трябва също да посочите тази информация тук. Такъв е случаят, ако доброволно предоставяте стандартния пакет с информация за веществото, макар че можете да го регистрирате и с намален набор от данни.
 • Име на досието: следва да посочите име на досието в раздела „Име на досие“ (Dossier name). Името на досието ще ви даде възможност да идентифицирате лесно досието във вашата собствена система. Не използвайте поверителна информация в името, тъй като тя ще бъде видяна от всеки, с когото обмените досието.

 

3. Проверка на досието

След като създадете досието си от набора от данни за веществото, следва да го проверите още веднъж. Дори ако помощникът за валидиране (Validation Assistant) не е показал пропуски, когато сте го използвали при набора от данни за веществото, важно е да валидирате и окончателното досие — възможно е да сте добавили някаква информация при създаването на досието, която може да доведе до различен резултат по отношение на пълнотата.

 

4. Експортиране и подаване на досието

След като проверите данните в досието в IUCLID, изберете „Експортиране (Export) от горния ъгъл на изгледа на основното досие, за да запазите досието на компютъра си, преди да го подадете на ECHA чрез REACH-IT.

От ноември 2017 г. ще можете да избирате кое досие желаете да подадете директно в REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)