Skip to Content
Skip to Content

Регистрация

Регистрацията се извършва, когато подадете в ECHA документи, показващи, че веществото, с което оперирате, се обработва безопасно в цялата верига на доставки, с което гарантирате, че човешкото здраве и околната среда са защитени.

Документите, които трябва да представите, зависят от обема на веществото, което пускате на пазара, опасностите на вещество, както и дали веществото се използва само като междинен продукт в производството на друго вещество при строго контролирани условия.

Документите трябва да бъдат предоставени в регистрационно досие. Регистрационното досие включва описание на употребите на веществото, физико-химичните, екотоксикологични и токсикологични свойства, както и оценката на опасностите и оценката на риска, показващи как се управляват рисковете от употребата на веществото.

Регистрациите се подават във формат IUCLID чрез инструмент, наречен REACH-IT. В повечето случаи трябва да заплатите такса за регистрация.

 

 

Регистрацията се прилага за вещества

Всяко вещество се нуждае от своя собствена регистрация. Ако работите със смеси от вещества, например детергенти и бои, или с изделия, които изпускат вещества, е необходимо да регистрирате различните вещества, които са в сместа или изделието.

Също така трябва да идентифицирате и именувате вашите вещества съгласно същите правила и критерии, така че да можете да видите дали вашите вещества са същите, като веществата в други дружества. Ако това е така, е необходимо да извършите регистрацията заедно.

 

Необходимо е да регистрирате съвместно с други дружества
Съществуват различни крайни срокове за регистрация

Как да започнете

See also under the Regulations section

Image

 

 

Related IT tools

Image

Help with terminology

Image

Route: .live1

За да гарантираме, че се възползвате максимално от функциите на нашия уебсайт, сме въвели „бисквитки“.

FНаучете повече как използваме бисквитките.

Въпреки че ECHA предоставя много онлайн материали на Вашия език, част от страницата е налична само на английски език. Научете повече за многоезиковата практика на ECHA.
Не показвай това съобщение отново.