Достигам ли прага от един тон на година?

Ако произвеждате или внасяте вещество в количества, по-малки от един тон на година, не е необходимо да регистрирате веществото. Ако достигнете или надхвърлите този праг, вашата тонажна група ще определи от каква информация се нуждаете за вашата регистрация.

 

Какъв е обемът на вашето производство или внос?

Обемът на веществото, което произвеждате или внасяте, трябва да се определи в тонове за календарна година. Календарната година е от 1 януари до 31 декември.

Също така трябва да съберете обема на вашето вещество като вещество в самостоятелен вид, в смес, и в изделие, което е предназначено за изпускане.

Произведените или внесени обеми като изолирани междинни продукти при строго контролирани условия трябва да бъдат преброени поотделно.

Можете да изключите следните обеми:

 • Когато вашата роля във веригата на доставки не изисква да извършвате регистрация.
  Вижте точка 3 от Трябва ли да регистрирам?
   
 • Когато употребата на вашето вещество е освободена от регистрация.
  Вижте стъпка 2 на Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?

   
Каква е вашата тонажна група?

Вашият обем определя вашата тонажна група, а вашата тонажна група определя размера на таксата за вашата регистрация и каква информация ще трябва да представите за регистрацията.

Съществуват четири тонажни групи за стандартни регистрации:

 • 1—10 тона на година,
 • 10—100 тона на година,
 • 100—1 000 тона на година и
 • повече от 1 000 тона на година. 

Ако вашият обем достигне долната граница на тонажната група, това ще бъде вашата тонажна група за регистрация.

Ако регистрирате изолирани междинни продукти при строго контролирани условия, трябва да предоставите по-малко информация. Поради това не трябва да добавяте техните обеми към вашата стандартна регистрация, а да ги броите поотделно. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)