Достигам ли прага от един тон на година?

Ако произвеждате или внасяте вещество в количества, по-малки от един тон на година, не е необходимо да регистрирате веществото. Ако достигнете или надхвърлите този праг, вашата тонажна група ще определи от каква информация се нуждаете за вашата регистрация.

Какъв е обемът на вашето производство или внос?

Обемът на веществото, което произвеждате или внасяте, трябва да се определи в тонове за календарна година. Календарната година е от 1 януари до 31 декември. Въпреки това, ако вашето вещество е въведено вещество, което сте произвеждали или внасяли в продължение на три последователни години, вие може да трябва да изчислите обема си като средна стойност от трите календарни години преди регистрацията. След като веднъж сте извършили регистрация, трябва да определите вашия обем за календарна година.

Също така трябва да съберете обема на вашето вещество като вещество в самостоятелен вид, в смес, и в изделие, което е предназначено за изпускане.

Произведените или внесени обеми като изолирани междинни продукти при строго контролирани условия трябва да бъдат преброени поотделно.

Ако произвеждате или внасяте вещество в количества по-малки от един тон на година, не е необходимо да регистрирате това вещество.

Може ли част от вашите обеми на производство или внос да бъдат изключени?

Можете да изключите следните обеми:

 • Когато вашата роля във веригата на доставки не изисква да извършвате регистрация.
  Вижте точка 3 от Трябва ли да регистрирам?

  Ако изпълнявате няколко роли във веригата на доставка, можете да изключите тонажа, който обработвате в роля, която не изисква да регистрирате от изчислението на вашия обем.
 • Когато употребата на вашето вещество е освободено от регистрация.
  Вижте стъпка 2 на Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?

  Ако една или повече от вашите употреби на веществото са освободени от регистрация, можете да изключите тонажа за тези специални употреби от изчислението на вашия обем.

Ако произвеждате или внасяте вещество в количества по-малки от един тон на година, не е необходимо да регистрирате това вещество.

Каква е вашата тонажна група?

Вашият обем определя вашата тонажна група, а вашата тонажна група определя размера на таксата за вашата регистрация и каква информация ще трябва да представите за регистрацията.

Съществуват четири тонажни групи за стандартни регистрации:

 • 1-10 тона на година,
 • 10-100 тона на година,
 • 100-1 000 тона на година и
 • повече от 1 000 тона на година.

Ако вашият обем достигне долната граница на тонажната група, това ще бъде вашата тонажна група за регистрация.

Ако регистрирате изолирани междинни продукти при строго контролирани условия, трябва да предоставите по-малко информация. Поради това не трябва да добавяте техните обеми към вашата стандартна регистрация, а да ги броите поотделно.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)