Общи правила при преговорите за обмен на данни

Тези общи правила могат да ви помогнат да проведете успешни преговори за обмен на данни.

 

Трябва Не трябва
Да сте надеждни, последователни и отворени във всички преговори

Очаквате другата страна да свърши вашата работа

Действате в рамките на законовите срокове

Определяте нереалистични срокове за приключване на преговорите

Документирате в писмен вид всички етапи на преговорите, всеки имейл, телефонно обаждане и среща

Разкривате поверителна или чувствителна търговска информация

 Отнасяте се с дружеството/лицето, с което преговаряте, така, както очаквате те да се отнасят с вас

Игнорирате разходите (време, ресурси и др.) за преговори

Да сте ясни и недвусмислени по отношение на целите си

Закъснявате

Отчитате капацитета, размера и положението на страната, с която преговаряте

Изпращате объркващи сигнали

Отговаряте своевременно на всички разумни молби/въпроси/комуникации

Игнорирате повдигнатите въпроси

Давате на другата страна справедлив и разумен период от време да ви отговори

Преговаряте за цената, без да отчитате обективните критерии

Базирате преговорите върху данните и тяхната стойност

Оценявате критично всяка информация, която получавате по време на преговорите

Да сте конкретни, когато не се съгласявате с представените предложения

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)