Praktični primeri – registracija na podlagi uredbe REACH

Ti primeri, študije primerov in scenariji prikazujejo položaje, v katerih se lahko znajdete pri pripravi registracije na podlagi uredbe REACH. To so poenostavljene predstavitve, ki dopolnjujejo praktične nasvete, podane na spletnih straneh o REACH 2018.

 

3. Organizirajte se se s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci

V skladu z uredbo REACH je treba stroške podatkov deliti pošteno, pregledno in nediskriminatorno. V teh dokumentih so podana navodila v zvezi s tem.

 

4. Ocenite nevarnosti in tveganja snovi

Ti primeri temeljijo na resničnih situacijah in prikazujejo nekatere priporočene korake za zbiranje informacij, ki jih potrebujete za registracijo snovi. Pomagali vam bodo oceniti nevarnosti in tveganja, povezana z vašimi kemikalijami.

Te primere je treba upoštevati skupaj z nasveti, podanimi v Praktičnem vodniku za vodilne delavce v malih in srednje velikih podjetjih ter koordinatorje, pristojne za uvedbo uredbe REACH.

 

Za registracije snovi v količini od 1 do 10 ton na leto

 

Za registracije snovi v količini od 10 do 100 ton na leto

 

5. Svojo registracijsko dokumentacijo pripravite z orodjem IUCLID

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)