Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Registrácia

Registrácia znamená, že agentúre ECHA predložíte dokumentáciu, v ktorej sa dokazuje, že s látkou, ktorou sa zaoberáte, sa v celom dodávateľskom reťazci zaobchádza bezpečne a je zaručená ochrana ľudského zdravia a životného prostredia.

Dokumentácia, ktorú musíte predložiť, závisí od množstva látky, ktorú uvádzate na trh, nebezpečnosti látky a od toho, či sa látka používa iba ako medziprodukt vo výrobe inej látky v prísne kontrolovaných podmienkach.

Dokumentácia sa musí poskytnúť v registračnej dokumentácii. Registračná dokumentácia obsahuje opis použitia látky, fyzikálno-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a posúdenie nebezpečnosti a rizika v ktorom sa opisuje, ako sú kontrolované riziká spojené s používaním látky.

Registrácie sa predkladajú vo formáte IUCLID pomocou nástroja s názvom REACH-IT. Vo väčšine prípadov sa musí zaplatiť registračný poplatok.

 

 

Registrácia platí pre látky

Každá látka musí mať vlastnú registráciu. Ak sa zaoberáte zmesami látok, ako sú čistiace prostriedky alebo nátery alebo výrobky uvoľňujúce látky, musíte registrovať jednotlivé látky, ktoré sa nachádzajú v zmesi alebo vo výrobku.

Svoje látky musíte tiež identifikovať a pomenovať podľa rovnakých pravidiel a kritérií, aby ste mohli zistiť, či vaše látky nie sú rovnaké, ako látky iných spoločností. V takom prípade je potrebná spoločná registrácia.

 

Registráciu musíte predložiť spolu s ostatnými spoločnosťami
Registrácia má rôzne termíny

Začíname

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1