Čo je IUCLID?

IUCLID je softvérová aplikácia na zaznamenávanie, ukladanie, udržiavanie a výmenu údajov o vnútorných a nebezpečných vlastnostiach chemických látok. Agentúra ECHA vyvíja tento softvér spolu s OECD.

V súlade s nariadením REACH sa informácie musia agentúre ECHA predkladať vo formáte IUCLID. Agentúra ECHA poskytuje softvér bezplatne na webovom sídle IUCLID 6.

Pred začatím používania aplikácie IUCLID je dôležité, aby ste sa oboznámili so štruktúrovaním registračných informácií a s terminológiou používanou v aplikácii. Môžete to urobiť tak, že začnete používať tento nástroj so svojimi údajmi a prečítate si návody na používanie. Na webovom sídle a v aplikácii IUCLID je k dispozícii aj užitočná softvérová dokumentácia.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)