Odporúčania a varovania týkajúce sa rokovaní o spoločnom využívaní údajov

Tieto odporúčania a varovania vám pomôžu doviesť rokovania o spoločnom využívaní údajov do úspešného konca

 

Odporúčania Varovania
Pri všetkých rokovaniach buďte spoľahlivý, dôsledný a otvorený

Neočakávajte, že druhá strana urobí vašu prácu za vás

Konajte v rámci zákonných lehôt

Nestanovujte neprimeraný časový rámec na ukončenie rokovaní

Veďte si písomné záznamy o všetkých krokoch rokovaní, o každom e-maile, telefonáte a stretnutí

Nezverejňujte dôverné alebo citlivé obchodné informácie

 Zaobchádzajte so spoločnosťou/osobou, s ktorou rokujete tak, ako chcete, aby zaobchádzali s vami

Neignorujte náklady (čas, zdroje atď.) spojené s rokovaniami

Buďte jasný a jednoznačný ohľadom toho, čo hľadáte

Neodďaľujte povinnosti

Berte ohľad na schopnosti, veľkosť a situáciu strany, s ktorou rokujete

Nevysielajte mätúce signály

Reagujte promptne na všetky primerané požiadavky/otázky/komunikáciu

Neignorujte vzniknuté problémy

Poskytujte druhej strane spravodlivé a dostatočné množstvo času na odpoveď

Nezjednávajte cenu bez zváženia objektívnych kritérií

Pri rokovaniach vychádzajte z údajov a ich hodnoty

Kriticky posudzujte každú informáciu, ktorú dostanete počas rokovaní

Buďte konkrétny, ak nesúhlasíte s navrhovanými ponukami

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)