Dosiahol som hranicu jedna tona ročne?

Ak vyrábate alebo dovážate látku v menšom objeme ako je jedna tona ročne, látku nemusíte registrovať. Ak túto hranicu dosiahnete alebo prekročíte, podľa hmotnostného pásma sa určí, ktoré informácie budete potrebovať na registráciu.

 

Aký objem vyrábate alebo dovážate?

Objem látky, ktorú vyrábate alebo dovážate, sa musí určiť v tonách na kalendárny rok. Kalendárny rok trvá od 1. januára do 31. decembra.

Musíte tiež spočítať objem látky ako takej, objem látky v zmesi a vo výrobku, z ktorého sa má uvoľňovať.

Objem látky, ktorá bola vyrobená alebo dovezená ako izolovaný medziprodukt v prísne kontrolovaných podmienkach, sa musí počítať oddelene.

Pri výpočte sa nezohľadnia objemy látky v týchto prípadoch:

 • Ak registrácia nie je potrebná vzhľadom na vašu úlohu v dodávateľskom reťazci.
  Pozrite si bod 3 časti Musím registrovať?
   
 • Ak je použitie látky vyňaté z registračnej povinnosti.
  Pozrite krok 2 časti Musí sa látka registrovať?

   
Ktoré hmotnostné pásmo sa na vás vzťahuje?

Hmotnostné pásmo je určené tonážou a podľa hmotnostného pásma sa určuje výška registračného poplatku a informácie, ktoré musíte predložiť pri registrácii.

Pre štandardné registrácie existujú štyri hmotnostné pásma:

 • 1 – 10 t ročne,
 • 10 – 100 t ročne,
 • 100 – 1 000 t ročne
 • a viac ako 1 000 t ročne. 

Ak objem dosiahne dolnú hranicu hmotnostného pásma, pre registráciu je platné toto hmotnostné pásmo.

Ak registrujete izolované medziprodukty v prísne kontrolovaných podmienkach, nemusíte predkladať všetky informácie. Objemy týchto látok preto nemusíte pridať k štandardnej registrácii, budú sa počítať samostatne. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)