Vaše registračné povinnosti

Existujú tri faktory, ktoré určujú, či musíte látku registrovať.

V prípade každej látky, ktorou sa zaoberáte, je nevyhnutné zohľadniť každý z týchto troch faktorov:

  • Vaša úloha v dodávateľskom reťazci: musíte registrovať svoje látky, alebo je to úloha iného účastníka dodávateľského reťazca?
  • Rozsah a výnimky: musí sa vaša látka registrovať, alebo je oslobodená od registrácie?
  • Množstvo: dosahujete hranicu jedna tona ročne?

Ak neplatí aspoň jeden z týchto faktorov, túto látku podľa nariadenia REACH nie je nutné registrovať.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)