Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu pomocou IUCLID cloud

Ak spravujete len niekoľko látok, môžete na vytvorenie dokumentácií vo formáte IUCLID využiť IUCLID Cloud.

Ak chcete tieto služby využiť, musíte mať účet agentúry ECHA a prihlásiť sa na odber služieb IUCLID Cloud. Postup:

 1. Prejdite na webovú stránku „Cloudové služby agentúry ECHA“. Nájdete tu krátky opis služieb a súbor užitočných zdrojov.
 2. Vyberte „Access ECHA Cloud services“ (Prístup ku cloudovým službám agentúry ECHA) v ponuke na pravej strane.
 3. Vyberte „Login“ (Prihlásiť sa) a zadajte svoje prihlasovacie používateľské meno a heslo, ak už účet máte. Ak nemáte účet, vytvorte ho tak, že si vyberiete možnosť „Register“ (Zaregistrovať sa) a potom:
  1. uveďte niektoré základné informácie na identifikáciu svojho účtu a
  2. vytvorte právnickú osobu. Systém vám zašle potvrdzovací e-mail, ktorý musíte potvrdiť.
 4. Prihláste sa na odber služieb IUCLID Cloud kliknutím na prihlásenie na odber služieb „IUCLID Cloud“. Budete vyzvaní, aby ste si prečítali všeobecné obchodné podmienky služby a prijali ich.
 5. Po prihlásení na odber služby si môžete zvoliť „Access service“ (Prístup k službe), čím sa dostanete na webové rozhranie IUCLID Cloud.

Ďalej sú uvedené hlavné kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať pri vytváraní registračnej dokumentácie v IUCLID Cloud.

 

1. Vytvoriť súbor údajov o vašej látke

Ako prvé musíte vytvoriť súbor údajov o látke, ktorý obsahuje administratívne a vedecké údaje o látke, ktorú registrujete. Tento súbor je základom vašej registrácie a musíte uviesť všetky požadované informácie o vlastnostiach, použití a expozícii látky. Súbor údajov môžete kedykoľvek upraviť, napríklad, ak o vašej látke zistíte nové informácie.

Ak ste v súbore údajov o vašej látke uviedli akékoľvek informácie, ktoré by sa na webovom sídle agentúry ECHA nemali zverejniť, musíte ich označiť príznakom dôvernosti. Každá žiadosť o zachovanie dôvernosti informácií musí byť presvedčivo odôvodnená.

Predtým, ako budete pokračovať, skontrolujte, či je súbor údajov o látke úplný tak, že kliknete na „Validate“ (Overiť) na hlavnom zobrazení látky. Ukáže sa, či musíte informácie vo svojej dokumentácii upraviť. Upozorňujeme, že informácie manuálne kontrolované agentúrou ECHA nie sú zahrnuté do kontrol vykonávaných overovacím asistentom.

Overovacia správa označí polia, ktoré je potrebné skontrolovať. Aby ste mohli dokumentáciu úspešne predložiť agentúre ECHA, budete musieť opraviť všetky problémy zistené v rámci kontroly predkladanej dokumentácie. Na zlepšenie kvality vašich údajov slúžia kontroly kvality. Ďalšie aktualizácie aplikácie IUCLID budú obsahovať viac kontrol kvality, ktoré vám pomôžu vytvoriť vysokokvalitnú dokumentáciu.

 

2. Vytvoriť dokumentáciu

 

Na vytvorenie dokumentácie musíte vyplniť informácie v hlavičke dokumentácie súboru údajov o látke a potom vybrať možnosť „Create dossier“ (Vytvoriť dokumentáciu).

Počas editovania informácií v hlavičke dokumentácie venujte pozornosť nasledujúcim bodom:

 • Typ predloženia: vyberte správny typ predloženia. Registrujete látku na štandardné použitia (látka sa používa ako taká alebo v zmesiach) a so štandardnými požiadavkami na informácie? Týka sa vaša registrácia látky používanej len ako medziprodukt (látka sa používa na výrobu inej látky)? Ste hlavný registrujúci alebo registrujúci člen?
 • Administratívne informácie: môžete požiadať o zachovanie dôvernosti informácií, akými sú napr. hmotnostné pásmo alebo registračné číslo.
 • Ak máte nárok na odpustenie poplatku za dokumentácie týkajúce sa látok v pásme 1 až 10 ton ročne, aj budete tu musieť uviesť aj tieto informácie. Týka sa to prípadu, keď dobrovoľne poskytnete súbor štandardných informácií o vašej látke, hoci by ste ju mohli zaregistrovať s obmedzeným súborom informácií.
 • Názov dokumentácie: pre svoju dokumentáciu by ste mali uviesť názov do poľa „Dossier name“ (Názov dokumentácie). Názov dokumentácie má byť taký, aby ste ju mohli ľahko vyhľadať vo svojom systéme. Nepoužívajte v názve dôverné informácie, keďže ich uvidí každý, s kým dokumentáciu spoločne využívate.

 

3. Skontrolovať dokumentáciu

Po vytvorení dokumentácie zo súboru údajov o látke je potrebné dokumentáciu ešte raz skontrolovať. Aj keď overovací asistent v súbore údajov o látke nezistí žiadne chyby, je dôležité, aby ste overili aj svoju konečnú verziu dokumentácie. Počas vytvárania dokumentácie ste mohli pridať nejaké informácie, ktoré môžu viesť k odlišnému výsledku z hľadiska úplnosti.

 

4. Predložiť dokumentáciu v systéme REACH-IT

Keď ste s údajmi vo svojej dokumentácii v aplikácii IUCLID spokojní, dokumentáciu môžete pomocou systému REACH-IT predložiť agentúre ECHA.

Môžete to urobiť takto:

 • výberom možnosti „Select from IUCLID Cloud“ (Výber z IUCLID Cloud) v sprievodcovi predložením v systéme REACH-IT ALEBO
 • výberom možnosti „Export“ (Export) v hornom rohu hlavného zobrazenia dokumentácie v IUCLID Cloud. Pred načítaním a predložením agentúre ECHA pomocou systému REACH-IT sa dokumentácia uloží do počítača.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)