Požiadavky na informácie: 1 až 10 ton ročne

Ak chcete registrovať látku vyrábanú alebo dovážanú v množstve 1 až 10 ton ročne, musíte poskytnúť informácie o jej fyzikálnochemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach - okrem prípadov, ak sa táto požiadavka na vašu látku nevzťahuje. Podrobné informácie o týchto požiadavkách môžete nájsť v Prílohe VII nariadenia REACH.

Cieľom je dohodnúť sa so spoluregistrujúcimi na základe dostupných údajov na vhodnej klasifikácii a označení látky.

Ak môžete preukázať, že vaša látka má predpokladané nízke riziko, môžete získať výhodu znížených požiadaviek na informácie a predkladať len fyzikálnochemické informácie (uvádzané v časti 7 Prílohy VII).

Prípadne, ak predložíte registráciu pre 1 až 10 ton ročne s úplným súborom informácií uvádzaných v Prílohe VII, nebudete musieť platiť registračný poplatok. V takom prípade si musíte nárokovať odmietnutie poplatku pri vytváraní dokumentácie v databáze IUCLID. Ak však látka spĺňa kritériá uvedené v prílohe III, odpustenie poplatku sa na vás nevzťahuje a budete musieť zaplatiť registračný poplatok.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)