Požiadavky na informácie: 1 až 10 ton ročne

Na registráciu látky v hmotnostnom pásme 1 až 10 ton musíte poskytnúť informácie uvedené v stĺpci 1 prílohy VII k nariadeniu REACH, ktoré zahŕňajú určité fyzikálno-chemické údaje, toxikologické a ekotoxikologické informácie, s výnimkou prípadu, ak sa požiadavka neuplatňuje na vašu látku. V stĺpci 2 sú uvedené možnosti prispôsobenia konkrétnych vlastností. Požadovaný štandardný súbor informácií je možné tiež upraviť podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI.

Povinnosť vypracovať návrh na testovanie sa uplatňuje aj v prípade, keď potenciálni registrujúci na základe uplatňovania pravidiel v stĺpci 2 príloh navrhujú testy (vyššieho stupňa) podľa prílohy IX alebo X ako alternatívu k štandardným požiadavkám v prílohách VII a VIII.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)