Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Vytvorenie registračnej dokumentácie

Keď ste zhromaždili všetky informácie o látke potrebné na splnenie požiadaviek nariadenia REACH, musíte svoje zistenia zdokumentovať v registračnej dokumentácii.

V závislosti od vašej úlohy pri spoločnom predložení možno pripraviť dva typy dokumentácie:

 • dokumentáciu hlavného registrujúceho, obsahujúcu identifikáciu látky, ktorej sa spoločné predloženie týka, informácie o vlastnostiach látky, ako aj informácie týkajúce sa podniku hlavného registrujúceho; V prípade hlavného registrujúceho môžete použiť:
  1. služby IUCLID Cloud pre MSP
   Ak ste konzultant a pracujete pre malý alebo stredný podnik (MSP), alebo ak ste MSP, ktorý zriedka používa IUCLID.
  2. aplikáciu IUCLID
   Ak spravujete veľké množstvo údajov alebo chcete využívať všetky pokročilé funkcie.
 • dokumentáciu členov, v ktorej všetci ostatní registrujúci uvedú informácie týkajúce sa ich spoločností ako kontaktné údaje, presnú identifikáciu látky, vyrábané alebo dovážané objemy a použitia chemickej látky zákazníkmi. V prípade dokumentácie člena môžete použiť:
  1. služby IUCLID Cloud pre MSP
   Ak ste konzultant a pracujete pre malý alebo stredný podnik (MSP), alebo ak ste MSP, ktorý zriedka používa IUCLID.
  2. vytvorenie dokumentácie v REACH-IT
   Ak ste členom spoločného predloženia a súhlasíte so všetkými informáciami, ktoré vo vašom mene predložil hlavný registrujúci.
  3. aplikáciu IUCLID
   Pre všetky ostatné prípady použite plnú verziu aplikácie IUCLID

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1