Creating your registration dossier

Keď ste zhromaždili všetky informácie o svojej látke potrebné na splnenie požiadaviek nariadenia REACH, musíte svoje zistenia zdokumentovať v registračnej dokumentácii.

Súbor, ktorý predložíte agentúre ECHA na zaregistrovanie svojej látky, sa nazýva dokumentácia. Dokumentácia je kópia súboru údajov o vašej látke určená len na čítanie a doplnená o informácie o type registrácie.

V závislosti od vašej úlohy pri spoločnom predložení možno pripraviť dva typy dokumentácie:

1. dokumentáciu hlavného registrujúceho, obsahujúcu identifikáciu látky, ktorej sa spoločné predloženie týka, informácie o vlastnostiach látky, ako aj informácie týkajúce sa podniku hlavného registrujúceho.

Pre dokumentáciu hlavného registrujúceho môžete použiť:

 1. Služby IUCLID Cloud
  Ak ste konzultant a pracujete pre registrujúceho alebo ak ste samotný registrujúci, ktorý zriedka používa IUCLID alebo má len málo látok na riadenie.
 2. Aplikáciu IUCLID
  Ak spravujete veľké množstvo údajov.

2. dokumentáciu členov, v ktorej všetci ostatní registrujúci uvedú informácie týkajúce sa ich spoločností ako kontaktné údaje, presnú identifikáciu látky, vyrábané alebo dovážané objemy a použitia chemickej látky zákazníkmi.

Pre dokumentáciu členov môžete použiť:

 1. Vytvorenie dokumentácie priamo v REACH-IT
  Ak ste člen spoločného predkladania a súhlasíte so všetkými informáciami, ktoré vo vašom mene predložil hlavný registrujúci.
 2. Služby IUCLID Cloud
  Ak ste konzultant a pracujete pre registrujúceho alebo ak ste samotný registrujúci, ktorý zriedka používa IUCLID alebo má len málo látok na spravovanie.
 3. Aplikáciu IUCLID
  Pre všetky ostatné prípady.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)