Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi

Ako potenciálny registrujúci sa môžete ocitnúť v dvoch situáciách:

  1. Ak ešte nebola predložená žiadna registrácia, musíte sa zorganizovať s inými potenciálnymi spoluregistrujúcimi a pripraviť spoločnú registráciu. Ak ste jediným registrujúcim látky, musíte postupovať samostatne.
  2. Ak už existuje spoločná registrácia, musíte sa skontaktovať s registrujúcimi a dohodnúť sa na pripojení k nim.

Ak v prípade vašej látky ešte neexistuje žiadna registrácia, musíte sa dohodnúť so svojimi spoluregistrujúcimi na forme spolupráce a komunikácie v rámci vášho fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF). Členovia fóra SIEF si musia vymieňať dostupné vedecké údaje a rozhodovať o tom, ako doplniť chýbajúce údaje. Treba prerokovať relevantnosť, spoľahlivosť a primeranosť dostupných údajov. Trvá to istý čas a musí sa to uskutočniť pred vypracovaním a predložením registračnej dokumentácie. Nakoniec sa musíte dohodnúť aj na rozdelení nákladov.

Ak je vaša látka už registrovaná, je pravdepodobné, že prípravné práce sú už vykonané. Aby ste sa po dohode o spoločnom využívaní údajov a rozdelení nákladov stali členom spoločného podania, je potrebné nadviazať kontakt s hlavným registrujúcim.

Rozdelenie nákladov

Podľa nariadenia REACH sa náklady musia rozdeliť spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Účelom spoločného využívania údajov je rozdeliť skutočné náklady súvisiace s registráciou, a nie vytvárať zisk pre ktorúkoľvek stranu. Členovia fóra SIEF musia dospieť k dohode o tom, ako si rozdelia náklady na údaje a náklady na správu fóra SIEF.

Podpora od agentúry ECHA

V prípade, že sa neviete dohodnúť o spoločnom využívaní údajov a rozdelení nákladov so svojimi spoluregistrujúcimi, agentúra ECHA môže, ako posledná inštancia, váš prípad posúdiť. Za určitých podmienok to môže viesť k vzniku práva odkazovať na relevantné údaje. Postup riešenia sporov týkajúcich sa spoločného využívania údajov je bezplatný a môže prebehnúť bez asistencie právnika.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)