Požiadavky na informácie: 100 až 1 000 ton ročne

Na registráciu látky v hmotnostnom pásme 100 až 1 000 ton musíte poskytnúť informácie uvedené v stĺpci 1 príloh VII až IX k nariadeniu REACH. V stĺpci 2 sú uvedené možnosti prispôsobenia konkrétnych vlastností. Požadovaný štandardný súbor informácií je možné tiež upraviť podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI.

Ak štúdia uvedená v prílohe IX (bez ohľadu na to, či zahŕňa stavovce) je potrebná na registráciu a nie je dostupná od spoluregistrujúcich, musíte najskôr zvážiť všetky alternatívne prístupy na splnenie požiadavky na informácie. Iba v prípade, že požiadavku na informácie nie je možné splniť inak, musíte sa dohodnúť o návrhu na testovanie a pripraviť ho. Ten sa predloží na posúdenie agentúre ECHA v rámci spoločnej registračnej dokumentácie. Kým čakáte na rozhodnutie agentúry ECHA, musíte zaviesť a/alebo odporučiť svojim následným užívateľom priebežné opatrenia manažmentu rizík.

Categories Display