Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wyłączni przedstawiciele

Wyłączni przedstawiciele

Podmiot jest wyłącznym przedstawicielem, jeżeli:

  • przejmuje zadania i obowiązki importera substancji podlegającej przepisom rozporządzenia REACH w imieniu firmy z siedzibą poza EOG.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. także strona Pierwsze kroki dla wyłącznych przedstawicieli .

Zasadniczo wyłączny przedstawiciele ma takie same obowiązki dotyczące rejestracji substancji co producent i importer. Musi również przekazać stosowne informacje importerom, aby mogli na ich podstawie sporządzić karty charakterystyki (SDS). Ma obowiązek prowadzenia ewidencji w swoim łańcuchu dostaw, tj. wykazu importerów i tonażu, który należy przedstawić na żądanie organom ds. egzekwowania przepisów.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2